Avatar

Hak Research (💙,🧡) 🚬

@HakResearch

Crypto Knowledge For Everyone 👨🏻‍💻 🦇🔊 | @zkxprotocol Supporter Telegram: t.me/Hakresearch Discord: discord.gg/u5G5ECEeju Web: HakResearch.com

🧵 Thread

Continue reading

Series 2: Real Builder in Winter | Orca – AMM Khác Biệt Bậc Nhất Trên Solana

Continue reading

Series 1: Real Builder in Winnter | AAVE – Thành Cát Tư Hãn xứ DeFi

Continue reading

Arbitrum - Khi câu chuyện dần dần rõ ràng HST & Real Yield

Continue reading

Vén Màn Sự Thật Về Phong Trào Real Yield …

Continue reading

Real Yield Là Gì? Làn Gió Mới Cho Thị Trường DeFi

Continue reading

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN TIỀM NĂNG TRÊN HỆ SINH THÁI CỦA #ZKSYNC

Continue reading

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NATIVE ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN #ARBITRUM ECOSYSTEM

Continue reading

PlutusDAO - phiên bản Convex trên Arbitrum. Liệu có đột phá?

Continue reading

Jones DAO - Dự án mang trong mình nhiều động lực tăng trưởng

Continue reading