Avatar

Hak Research

@HakResearch

Leading Crypto Insights Vietnam @zkxprotocol Supporter

🧵 Thread

Series 2: Real Builder in Winter | Orca – AMM Khác Biệt Bậc Nhất Trên Solana

Series 1: Real Builder in Winnter | AAVE – Thành Cát Tư Hãn xứ DeFi

Arbitrum - Khi câu chuyện dần dần rõ ràng HST & Real Yield

Vén Màn Sự Thật Về Phong Trào Real Yield …

Real Yield Là Gì? Làn Gió Mới Cho Thị Trường DeFi

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN TIỀM NĂNG TRÊN HỆ SINH THÁI CỦA #ZKSYNC

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NATIVE ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN #ARBITRUM ECOSYSTEM

PlutusDAO - phiên bản Convex trên Arbitrum. Liệu có đột phá?

Jones DAO - Dự án mang trong mình nhiều động lực tăng trưởng